Viser arkivet for august, 2011

Flaskforet fyr er et Lyktehus på underbygging, på vestsiden av Langøy. Karakter: FI WRG 5s

Sørhaugøy fyr, nord om Haugesund
Lyktehus på stativ. Frekvens Oc (3) WRG 10s
Fyret ble nedlagt i 1952 og erstattet av en lykt på stativ like vest for den gamle fyrbygningen.
Sørhaugøy med fyrbygning og sjøhus er fredet.

Kvalen, nord om Haugesund:
Lyktehus på stativ.
Frekvens Oc WRG 6S

Skrova fyr iso r2s TRFLW45S18MARRC Hvitt roterende lys med periode på 45 ses på 18 miles

Vårsetøya lykt OC8S periode på 8 sec

steinbakken lykt i raftsundet oc(2)8s

Osan lykt 0C(3)10s

Rødholmen lykt OC 6S racon (T)

Ausa. Lyktehus på søyle. Karakter: FI WRG 5s
Posisjon: 55 53.4121 – 005 32.6477

Overett-lykt.
Vikan, Bø i Vesterålen

Annonse