Fra Wikipedia: Røværsholmen fyr er et fyr som ligger på en holme ved Røvær utenfor Haugesund i Rogaland.
Stasjonen har et 13,5 meter høyt rødt fyrtårn i støpejern. Tårnet står på en fot av hugget stein, som kommer fra Lista fyr der to steintårn ble tatt ned i 1873. Røværsholmen fyr ble opprettet i 1892 og har et 2. ordens linseapparat.

Det ligger bolig og uthus ved siden av tårnet og naust og brygge like nedenfor. ilandstigningsforholdene er vanskelige.

Fyrstasjonen er fredet etter lov om kulturminne.

Fugløy Fl(2)5S Løkta på Ørnnesset på Sør fugløy i Gildeskål(bilde tadd av Marit solbakken)

Lanterne på varde utenfor Høineset i Ranfjorden.
Karakter FI (2) WRG 8s

Straumholmen, NØ Hemnesberget. Nordland. Lyktehus.
Karakter Iso WRG 4s

Mefallssjær lykt ved vikan i Bodø Kommune Oc(2)8s

Mosnes – Lyktehus på underbygning, innerst i Åkrafjorden.
(Sydspissen av Folgefonna nasjonalpark).
Karakter Oc WR 6s

Løkta i buvågen i Hamarøya(Iso 4s)

Kattskjær Lykt i flatsundet i Steigen Iso 6s

Flaskforet fyr er et Lyktehus på underbygging, på vestsiden av Langøy. Karakter: FI WRG 5s

Sørhaugøy fyr, nord om Haugesund
Lyktehus på stativ. Frekvens Oc (3) WRG 10s
Fyret ble nedlagt i 1952 og erstattet av en lykt på stativ like vest for den gamle fyrbygningen.
Sørhaugøy med fyrbygning og sjøhus er fredet.

Annonse